Gyvoji Etika padeda pajusti žmogaus ir jį supančio pasaulio vientisumą, tad ypač pabrėžia atsakomybės reikšmę, skatina ugdyti širdies savybes: meilę, kantrybę, sąžiningumą, gailestingumą ir kitas.

Gyvoji Etika iškelia Visuotinio Gėrio idėją, nusako bendruomeniško gyvenimo principus, pažymi jų įgyvendinimo svarbą, nes tai pirmas būtinas žingsnis kelyje į kosminę bendruomenę.

Gyvoji Etika išryškina Kultūros reikšmę tolesnės evoliucijos etape. Kultūra – tai Šviesos garbinimas, tai grožio suvokimas. Tokia samprata padeda kurti aukštesnį dvasinės energijos lygmenį ir sudaro sąlygas kitai evoliucinei pakopai. Būtent todėl Kultūros žūtis taptų ir visos žmonijos žūtimi.

Gyvosios Etikos Mokymas pabrėžia laisvos valios principą, nes bet kokia prievarta yra bevertė. Tvirta ir vertinga tik tai, kas užgimė žmogaus sąmonėje ir širdyje.

Gyvoji Etika kalba apie moters vaidmenį kuriant harmoningą šeimą ir visuomenę.

Gyvoji Etika atskleidžia dvasinio Mokytojo ir mokinio tarpusavio santykių reikšmę. Kai žmogus įgyja tam tikras būtinas savybes, į jo gyvenimą neišvengiamai ateina žemiškasis Mokytojas, kad padėtų įsisavinti dvasinės kaitos procesų principus.

Gyvosios Etikos Mokymas – tai begalinis dvasinių dėsnių pažinimo lobynas. Tai didžių Mokytojų palikimas Naujos Epochos žmonijai. Prireiks ilgų sąmonės augimo ir dvasios vystymosi metų, kad būtų galima suvokti ir įkūnyti Gyvosios Etikos Mokymo tiesas.

Nedelsdami galime pradėti eiti šiuo keliu, o įkvėpimo pasisemsime iš Gyvosios Etikos Mokymo, kuris sako: Tiesa nebijo jokių tyrinėjimų, atvirkščiai, stebint įvairius reiškinius, Tiesa priartėja ir švyti. Taigi kiekvienam Mokymo tyrinėtojui galima patarti: „Stenkis priartėti iš visų jėgų, stebėki, tirki visais būdais, būki veržlus, tapki nenumalšinamas ir nušviski kaskart atrasdamas Tiesą.“

GYVOSIOS ETIKOS KNYGOS

1920 m. kovo 24 d. užrašytos pirmosios Gyvosios Etikos Mokymo eilutės. Visos Mokymo knygos parašytos rusų kalba. Kiekvienos tituliniame puslapyje nurodyti metai, kada ji buvo parašyta.

Šiandien Gyvosios Etikos Mokymo knygas galima skaityti anglų, vokiečių, italų, ispanų, prancūzų, islandų kalbomis. Lietuvių kalba buvo išleistos dvi pirmosios Mokymo knygelės, kurias 1935–1940 m. vertė tuometinės Rericho draugijos nariai. Šios dvi knygelės pakartotinai išleistos 2000 m.

1. Листы Сада Мории. Зов, 1924 г.

2. Листы Сада М. Озарение, 1925 г.

3. Община, 1926 г.

4. Агни Йога, 1929 г.

5. Беспредельность I, 1930 г.

6. Беспредельность II, 1930 г.

7. Иерархия, 1931 г.

8. Сердце, 1932 г.

9. Мир Огненный I, 1933 г.

10. Мир Огненный II, 1934 г.

11. Мир Огненный III, 1935 г.

12. Аум, 1936 г.

13. Братство, 1937 г.

14. Надземное, 1938 г.

Atsisųsti Gyvosios etikos knygas (EN, RU, ES, IS, IT, DE, FR, NL, PL  kalbomis)

 

Meile uždegsite grožio šviesą… Morijos sodo lapai

Iš-Ten

Iš Ten, 1936 m

Sukurta ketux.lt