PASAULIO TAIKOS VĖLIAVA

Manęs prašo nurodyti, kur yra Taikos Vėliavos ženklų. Trejybės ženklas, pasirodo randamas visame pasaulyje. Dabar jis aiškinamas įvairiai: vieni teigia, kad tai praeitis, dabartis, ateitis, sujungtos amžinybės žiedu. Kitiems artimesnė mintis, kad tai religija, žinojimas ir menas kultūros žiede. Tikriausiai ir senovėje daugybė panašių piešinių buvo suprantama kuo įvairiausiai, bet, netgi esant visai šiai aiškinimų įvairovei, toks ženklas įsitvirtino visame pasaulyje. Skaityti daugiau..

ČIURLIONIS

Girdėjau, kad Čiurlionis Lietuvoje tapo visuotinai gerbiamu menininku, lietuvių tautos pasididžiavimu. Iš visos širdies džiaugiuosi. Per amžius visų tautų siektas tikrų vertybių pripažinimas turi būti sveikintinas. Kur branginami savi didvyriai, kūrėjai ir puikūs darbuotojai, ten įmanoma ir šviesi ateitis. Daug tamsybės patyrėme įvairiose istorijos kryžkelėse, kai geriausi žmonių laimėjimai buvo menkinami ir niekinami. Tauta gali gyvuoti tik šviesiai ir teigiamai nusiteikusi. Kai statyba vyksta, viskas vyksta kartu. Skaityti daugiau..

LIETUVA

Vienas pirmųjų mano paveikslų buvo „Baltojo Vyčio žirgai“. Iškilnių baltų žirgų, besiganančių šventuose Lietuvos ąžuolynuose, idėja seniai viliojo mane. Pasiruošę pagelbėti žmonijai žirgai! Žaibu skriejantys šaukliai, jau pabalnoti, jau laukiantys ženklo! Apie šią idėją papasakojau savo bičiuliui Leonidui Tian-Šanskiui, ir jam, jautriajam poetui, šis įvaizdis įkaitino vaizduotę. Po kurio laiko, atkakęs pas mane, jis atsinešė man skirtą eilėraštį „Baltieji žirgai“. Skaityti daugiau..

 

 

Kultūra – tai Šviesos ginklas Nikolajus Rerichas

Neišlaistytoji taurė, 1927 m

Sukurta ketux.lt