TAIKOS VĖLIAVA

Manęs prašo nurodyti, kur yra Taikos Vėliavos ženklų. Trejybės ženklas, pasirodo randamas visame pasaulyje. Dabar jis aiškinamas įvairiai: vieni teigia, kad tai praeitis, dabartis, ateitis, sujungtos amžinybės žiedu. Kitiems artimesnė mintis, kad tai religija, žinojimas ir menas kultūros žiede. Tikriausiai ir senovėje daugybė panašių piešinių buvo suprantama kuo įvairiausiai, bet, netgi esant visai šiai aiškinimų įvairovei, toks ženklas įsitvirtino visame pasaulyje. Skaityti daugiau..

ČIURLIONIS

Girdėjau, kad Čiurlionis Lietuvoje tapo visuotinai gerbiamu menininku, lietuvių tautos pasididžiavimu. Iš visos širdies džiaugiuosi. Per amžius visų tautų siektas tikrų vertybių pripažinimas turi būti sveikintinas. Kur branginami savi didvyriai, kūrėjai ir puikūs darbuotojai, ten įmanoma ir šviesi ateitis. Daug tamsybės patyrėme įvairiose istorijos kryžkelėse, kai geriausi žmonių laimėjimai buvo menkinami ir niekinami. Tauta gali gyvuoti tik šviesiai ir teigiamai nusiteikusi. Kai statyba vyksta, viskas vyksta kartu. Skaityti daugiau..

LIETUVA

Vienas pirmųjų mano paveikslų buvo „Baltojo Vyčio žirgai“. Iškilnių baltų žirgų, besiganančių šventuose Lietuvos ąžuolynuose, idėja seniai viliojo mane. Pasiruošę pagelbėti žmonijai žirgai! Žaibu skriejantys šaukliai, jau pabalnoti, jau laukiantys ženklo! Apie šią idėją papasakojau savo bičiuliui Leonidui Tian-Šanskiui, ir jam, jautriajam poetui, šis įvaizdis įkaitino vaizduotę. Po kurio laiko, atkakęs pas mane, jis atsinešė man skirtą eilėraštį „Baltieji žirgai“. Skaityti daugiau..

MINTIS

Kas nejaučia minčių, kurios atskrieja iš Aukštybių ir lengvai prisiliečia prie mūsų širdžių? Sunku jas atpažinti, bet dar sunkiau įsiminti. Priešaušriu, tarsi lengvų sparnų virptelėjimas, šios mintys paliečia mus. Jas galima sustabdyti, pakartoti, dar sykį įtvirtinti, ir vis dėlto dažniausiai jos išskrenda negrįžtamai. Tos mintys pasiekia mus iš  sąmonių, kurių kalba visiškai kitokia nei mūsų. Todėl taip sunkiai perprantame jas savo žemiška nuovoka ir mintimis. Dažnai tik kažkur viduje lieka kažin kokio nuostabaus ir naudingo, o kartais ir labai reikalingo, dalyko suvokimas. Ir vis dėlto jūs nesugebėsite išreikšti to žemiškais žodžiais. Skaityti daugiau..

DEIMANTAS

(Ištraukos iš straipsnio)

<…> Menas ir žinios. Grožis ir išmintis. Nėra reikalo kalbėti apie amžiną ir kas kartą vis naujai suvokiamą šių sąvokų reikšmę. Žengdamas pirmuosius žingsnius, vaikas instinktyviai suvokia grožio ir pažinimo tikrąją vertę. Ir tik veikiama iškreiptų gyvenimo grimasų ši dvasios malda prityla, o vulgarumo karalystėje ji atrodo ir visai nereikalinga, ir ne vietoj. Taip, šiuolaikinėje tikrovėje galimi ir šitokie pasibaisėtini dalykai. Skaityti daugiau..

TAUTŲ SKAMBĖJIMAS

Senai pasakyta, kad tautų siela skamba ne tik pačiuose žodžiuose, bet būtent garsuose. Tai ir yra tikrasis skambėjimas, apreiškiantis esybę, nes kiekvienas garsas yra ir spalva, yra ir visa Būties esmė. Lyginamoji tarmių garsotyra atvers nuostabų tautų sielos veidrodį. Žinoma, labai dažnai pirminis skambėjimas sulūžinėdavo amžių kismuose. Neveltui sakoma, kad kiekviena kalba pakinta tris kartus per šimtmetį, bet jeigu mes išgirstume švarią kalbą, žmonių tariamą toje prigimtoje tarmėje, tai, be abejonės, tikrasis kalbos skambėjimas atskleistų mums daug ką ir apie patį visos tautos būdą.  Skaityti daugiau..

 

 

Kultūra – tai Šviesos ginklas Nikolajus Rerichas

Neišlaistytoji taurė, 1927 m

Sukurta ketux.lt