Nikolajus Rerichas

TAIKOS VĖLIAVA

Manęs prašo nurodyti, kur yra Taikos Vėliavos ženklų. Trejybės ženklas, pasirodo randamas visame pasaulyje. Dabar jis aiškinamas įvairiai: vieni teigia, kad tai praeitis, dabartis, ateitis, sujungtos amžinybės žiedu. Kitiems artimesnė mintis, kad tai religija, žinojimas ir menas kultūros žiede. Tikriausiai ir senovėje daugybė panašių piešinių buvo suprantama kuo įvairiausiai, bet, netgi esant visai šiai aiškinimų įvairovei, toks ženklas įsitvirtino visame pasaulyje.

Čintamani – seniausias Indijoje sutinkamas pasaulio laimės įvaizdis – turi šį ženklą. Kinijos Dangaus šventykloje rasite tą patį atvaizdą. Tibeto “Trys brangenybės” pavaizduotos taip pat. Tas pats ženklas aiškiai matomas ant Kristaus krūtinės garsiajame Memlingo paveiksle. Taip pat jis yra Strasbūro Motinos paveiksle. Tas pats ženklas – ant kryžiuočių skydų ir tamplierių herbų. Gurda, garsūs kaukazietiški ginklai, pažymėti tuo pačiu ženklu. Argi nepastebime jo ir ant filosofijos simbolių? Jis taip pat yra ant Geserchano ir Rigden Džapo atvaizdų. Ir – ant Tamerlano Tankos. Jis buvo ir popiežiaus herbe. Jį galima rasti ir senovės Ispanijos piešiniuose, ir Ticiano paveiksle. Jis yra ir ant senovinės šventojo Mykolo ikonos Barėje. Tas pats ženklas – ant Sergijaus Palaimintojo senovinio atvaizdo. Jis yra Šv. Trejybės paveiksluose. Jis – ir Samarkando herbe. Ženklas yra ir Etiopijoje, ir ant koptų senienų. Jis – ir ant Mongolijos uolų. Jis sutinkamas ir ant tibetietiškų žiedų. Himalajų perėjų laimės žirgas neša tą patį ženklą, švytintį liepsnoje. Taip pat jis pavaizduotas ant krūtininių Lahylos, Ladako sagių ir ant visų Himalajų kalnų. Jis pavaizduotas ir budistų vėliavose. Neolito gelmių keramikos ornamentuose atpažįstame tą patį ženklą.

Štai kodėl visa vienijančiai vėliavai buvo parinktas ženklas, gyvavęs daugelį amžių, tiksliau, tūkstantmečius. Ženklas buvo naudojamas ne kaip puošybos dalis, bet kaip ypatingai reikšmingas simbolis. Jeigu surinktume draugėn visus to paties ženklo vaizdus, galbūt jis pasirodytų labiausiai paplitęs ir seniausias žmonijos simbolis. Niekas negali teigti, kad šis ženklas priklauso tik vienam tikėjimui arba vienos tautos kultūrai. Būtina pažvelgti į žmonijos sąmonės evoliuciją per pačias įvairiausias jos apraiškas.

Ten, kur turi būti saugomos visos žmonijos brangenybės, – ten turi būti toks atvaizdas, kuris atvertų visų žmonių širdžių slaptavietes. Taikos Vėliavos ženklas paplitęs taip plačiai ir netikėtai, kad žmonės nuoširdžiai klausia, ar šis ženklas tikras, ar jis sugalvotas vėlesniais laikais. Mums tekdavo matyti nuoširdžiausią nuostabą, kai įrodydavome, kad šis ženklas paplitęs nuo seniausių laikų. Šiuolaikiniai žmonės pradeda mąstyti kaip trogloditai ir tikisi požeminėse saugyklose bei urvuose išgelbėti savo turtą. Tačiau Taikos Vėliava atskleidžia esminį principą. Ji teigia, kad žmonija turi pripažinti savo genijaus visuotinumą ir visaliaudiškumą. Vėliava sako: “Noli me tangere” – “Neliesk” – neįžeisk pasaulio brangenybės savo ardančiu prisilietimu.

1939-05-24

Rerichas. “Dienoraščio puslapai”

Atgal

 

Kultūra – tai Šviesos ginklas Nikolajus Rerichas

Neišlaistytoji taurė, 1927 m

Sukurta ketux.lt