Rytų Kosminės Legendos

Rytų Kosminės Legendos

Kviečiame įsigyti naujai išleistą knygą „Rytų kosminės legendos“.

Rytai – tai ne tik senųjų tautų lopšys, bet ir didžiųjų pasaulio religijų, legendinių-filosofinių pasakojimų apie Kosmoso bei žmogaus būtį ir kilmę tėvynė. Daugybę nuostabių legendų galima išgirsti Rytų kraštuose. Tūkstantmečius Rytuose gyvuoja ir legenda apie nepaprastą Gėrio bei Išminties šalį. Kalbama, kad Azijos centrinėje dalyje, kažkur už aukščiausių kalnų ir giliausių tarpeklių yra Šalis, kurioje gyvena Didžiosios Dvasios, Žmonijos Mokytojai.

Stepono Stulginskio knyga „Rytų kosminės legendos“ – tai septynios dešimtys pasakojimų apie didžiąsias Kosmoso paslaptis, apie Kūrėją-Absoliutą, apie Begalybę ir žmogaus amžinąją būtį, jo kilmę bei evoliuciją, apie neregimąjį pasaulį, apie teisingą ir išmintingą gyvenimą, apie amžiną Šviesos ir Tamsos kovą ir artėjančią šviesiųjų jėgų pergalę, apie sielos skaistumą ir širdies taurumą, kilnumą ir meilę, pasiaukojimą ir grožį.

„Rytų kosminių legendų“ autorius primygtinai ragina visus susirūpinti dėl gilėjančios dorovinės krizės, keliančios planetinio masto katastrofos grėsmę. Šią aktualiausią nūdienos problemą galima išspręsti tik ugdant dvasingumą, taurinant sielą, puoselėjant kultūrą ir meną. Kultūrą derėtų suvokti kaip tarnavimą Šviesai ir Gėriui. Menų uždavinys – padėti žmogui pajusti būties pulsą, pakylėti jo dvasią, įkvėpti idealiems darbams.

Knygą galima įsigyti: https://www.knygos.lt/lt/knygos/rytu-kosmines-legendos–2022-/

Parašykite komentarą

Sukurta ketux.lt