Lietuvos Rericho draugija kartu su Vydūno draugija, Lietuvos kultūros fondu bei Lietuvos etine kultūros draugija “Ethos” organizuoja Etikos forumus.

Etikos forumo idėja gimė Tarptautinėje konferencijoje – “Dvasinės kultūros svarba žmonijos  ateičiai”, įvykusioje 1999 m. rugsėjo 16-18 d.d. Vilniuje, dalyvaujant 12-os šalių atstovams.

Pagrindinis forumų tikslas – atsižvelgiant į kultūrinę ir pasaulėžiūrinę Lietuvos įvairovę , siekti politikos ir kultūros plačiąja prasme konkretaus bendradarbiavimo, stiprinant dorovės vaidmenį.

Šiuose forumuose norima aktyviai integruoti įvairias raiškos sritis bei telkti asmenybes, atstovaujančias kultūrai, mokslui religijai, politikai, ekonomikai etc.

Etikos forumu veikla norima padėti rasti bendrą susitarimą dėl įstatymų bei politinių sprendimų pasekmių ir tai, kas padėtų  spręsti  kylančias visuomenės problemas.

1-tas. Doroviniai politikos aspektai.

Pranešėjai: hum. m. dr. doc. K. Stoškus, hum. m. dr. V. Bagdonavičius, V. Umbrasas.

2000.05.04

2-tas. Teisingumas kaip valstybės kūrimo principas.

Pranešėjai: hum. m. dr. doc. K. Stoškus, soc. m. dr. B. Gruževskis.

2000.09.21

3-ias. Socialinė depresija bruožai, priežastys ir pasekmės.

Pranešėjai: dr. L. Astra, soc. m. dr. B. Gruževskis, dr. A. Dobryninas.

2001.04.26

4-tas. Ar pasaulis pasikeitė po rugsėjo 11-osios?

Pranešėjai: hum. m. dr. doc. K. Stoškus, prof.dr. J. Glemža, soc. m. dr. B. Gruževskis.

2001.11.08

5-tas. Atsakomybė – moraliniai teisiniai ir politiniai jos aspektai.

Pranešėjai: J. Balčius, hum. m. dr. V. Bagdonavičius, S. Stačiokas, W. Augustat.

2002.04.23

6-tas. Ar verta sugrįžti prie Vydūno?

50-čiai metų po Vydūno mirties praėjus.

Pranešėjai: hum. m. dr. V. Bagdonavičius, J. Balčius, V. Daujotytė, A. Martišiūtė, Tėvas A. Saulaitis, hum. m. dr. doc. K. Stoškus, A. Vaišvila. Dalyvavo skaitovas R. Abukevičius ir dainininkė  A. Liutkutė.

2003.02.20

7-tas. N. E. S. J. Rerichai, Hagos konvencija ir kultūros paveldo išlikimas.

Pranešėjai:N. Rericho draugijos pirmininkė I. Zaleckienė ir  prof.dr. J. Glemža.

2004.04.22

8-tas. Etikos kodeksai: vizija ir realybė.

Pranešėjai: prof. K.Stoškus – Lietuvos etninės kultūros draugijos “Ethos” pirmininkas,
A.Salamakinas – Seimo narys, Etikos ir procedūrų komisijos narys, K.Zaborskas – STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas, R.Gudaitis – žurnalistų etikos inspektorius,
L.Meškauskaitė – advokatė, socialinių mokslų daktarė, G.Songaila – žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas

2005.01.17

9-tas. Grožio vaidmuo etinių kompromisų pasaulyje.

Pranešėjai: I.Zaleckienė, S.Faraponis, B.Gruževskis, V.Žalienė

2005.09.09

10-tas. Kultūros vyksmas ir inteligentija.

Pranešėjai: dr. prof. J. Glemža, dr. T.Stanikas, dr.prof. K.Stoškus, dr.doc. V.Bagdonavičius.

2006.03.16

11-tas. Verslo Etika: sąlyga harmoningai visuomenės raidai.

Pranešėjai – doc. dr. Krescencijus Stoškus,Etikos politikoje ir ekonomikoje instituto direktorius Willy Augustat (Austrija), doc. dr. Jonas Balčius, Ernst Klatte (Vokietija), dr. Nijolė Vasiljevienė.

2006.11.30

12-tas. Ar taps Kultūra prioritetu valstybės gyvenime?

Pranešėjai – LR Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas,  LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Virginijus Domarkas, LR Kultūros ministras Jonas Jučas, LR Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas, Kultūros, filosofijos ir meno instituto direktorius, Vydūno draugijos pirmininkas doc.dr. Vacys Bagdonavičius, „Etchos” draugijos pirmininkas doc.dr. Krescencijus Stoškus, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. Lionginas Virbalas,  Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas prof. Libertas Klimka, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Zenonas Rokas Rudzikas, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkas prof. Jonas Glemža, Vilnius –Europos kultūros sostinė 2009 direktorė Giedrė Kabašinskienė, Lietuvos mokinių parlamento pirmininkas Laurynas Skendelis, Lietuvos Rericho draugijos pirmininkė Irena Zaleckienė, LR kultūros politikos instituto vadovas Antanas Staponkus, Organizacijos “Moterys už sveiką bendruomenę” pirmininkė dr. Auksė Narvilienė, Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys.

2007.04.13

13-tas. Ar erdvu kultūrai Sūduvos žemėje?

Pranešėjai – Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Bagušinskas,Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis, Vilkaviškio administracijos švietimo skyriaus vedėjas Arūnas Serneckas, Vydūno draugijos pirmininkas doc.dr. Vacys Bagdonavičius, Keturvalakių parapijos klebonas teologijos mokslų magistras kun.Vaidas Labašauskas, Poetas Marcelijus Martinaitis, Vilkaviškio „Aušros“ vid.. m-klos vyr. tikybos mokytoja Vytauto Didžiojo Universiteto edukologijos katedros magistrantė Vilma Balandienė, Vilniaus pedagoginio universiteto Etikos katedros vedėjas doc.dr. Jonas Balčius,Vilkaviškio „Aušros“ vid. m-klos 11 kl. mokinė Simona Kazakevičiūtė.

2007.09.07

14-tas. Kultūra po aukštaitijos dangumi.

Pranešėjai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Julius Dautartas, Panevėžio miesto meras Vitas Matuzas, Vydūno draugijos pirmininkas doc. dr. Vacys Bagdonavičius, Europos tarptautinės asociacijos „Taika per kultūrą“ prezidentas Wilhelm Augustat (Austrija), Lietuvos kultūros kongreso prezidentas doc. dr. Krescencijus Stoškus,
dr. Julius Šalkauskas, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos etologė Vitalija Vasiliauskaitė.
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkas prof. Jonas Glemža, Tarptautinės asociacijos „Taika per kultūrą“ Šveicarijos filialo prezidentas Erich Fankhauser (Šveicarija), “Etika politikoje ir ekonomikoje“ konsultantas Ernst Klatte (Vokietija).

2008.04.14

15-tas. Tarptautinė konferencija Kultūros dienai

Kultūra dabarties iššūkių akivaizdoje

Pranešėjai: Vydūno draugijos pirmininkas dr.doc. V.Bagdonavičius,
Europos tarpt. asociacijos “Taika per Kultūrą” prezidentas V.Augustat (Austrija),
Europos tarpt. asoc. “Taika per Kultūrą” viceprezidentė G.Liehr (Austrija),
Panevėžio apskr. G.Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos direktorė R.Maselytė,
Pedagoginio universiteto prof. etnologas L.Klimka,
Europos tarpt. asoc. “Taika per Kultūrą” 2-oji viceprez. D.Frey-Burghardt (Norvegija),
Europos tarpt. asoc. “Taika per Kultūrą” Šveicarijos filialo prezidentas E. Fankhauser,
Lietuvos televizijos laidos “Laiko ženklai” vedėja L.Pociūnienė,
J.E.Indijos ambasadorius S.Mohan Bhandari,
Molėtų krašto muziejaus skyriaus vedėjas J.Vaiškūnas

2009.04.14-15

16-tas. Tarptautinė konferencija

Kelti kultūros turtų vertingumą

Pranešėjai: Europos tarpt. asociacijos “Taika per Kultūrą” prezidentas V.Augustat (Austrija),
Europos tarpt. asoc. “Taika per Kultūrą” 2-oji viceprez. D.Frey-Burghardt (Norvegija),
Europos tarpt. asoc. “Taika per Kultūrą” viceprezidentė G.Liehr (Austrija),
Vilniaus dailės akademijos prof. J.Glemža, Dr. S.Kanišauskas, Lietuvos etninės kultūros draugijos “Ethos” pirmininkas prof. K.Stoškus, Europos tarpt. asoc. “Taika per Kultūrą” Šveicarijos filialo prezidentas E. Fankhauser, Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius prof. B.Gruževskis (Lietuva), Europos tarpt. asoc. “Taika per Kultūrą” komunikacijų centro vadovas M.Vukovic (Vokietija), Mr.E.Klatte (Vokietija)

2009.09.18-19

 

Kultūra – tai pažangos garantijaNikolajus Rerichas

Kančendžianga

Kančendžianga, 1936 m.

Sukurta ketux.lt