2023 m.

Balandžio 15 d. Lietuvos Rericho draugija organizavo konferenciją, skirtą 17-jai pasaulio Kultūros dienai ir Vilniaus 700-osioms metinėms paminėti. Skaityti pranešimai: „Vilnius ir vilniečiai istorijos tėkmėje“, „Kryžkelės Kultūrai šiandienos mokykloje“, „Prarasto laiko beieškant – tarp kultūros, civilizacijos ir gamtos“,Prigimtos kalbos grynumo svarba sąmonės šviesai“, „Moters atspindys Kultūroje ir laiko tėkmėje“.

2022 m.

Balandžio 13 d. Lietuvos Rericho draugija organizavo tarptautinį forumą, skirtą 16-jai pasaulio Kultūros dienai Lietuvoje. 

2021 m.

Birželio mėn.  Lietuvos Rericho draugija organizavo Galinos Gromovos, ilgametės Lietuvos Rericho draugijos narės, atminimo vakarą. Skambėjo Galinos Gromovos eilėraščiai, atsiminimai iš dienorasčių. 

2020 m.

Rugsėjo mėn. Vilniaus m. Adomo Mickevičiaus bibliotekoje vyko renginys, skirtas Lietuvos Rericho Draugijos atkūrimo 30-osioms ir Gyvosios Etikos 100-osioms metinėms paminėti. Programoje skaityti pranešimai  „Nikolajus Rerichas ir Lietuva“, bei „Moters tema N. Rericho kūryboje“.  Renginio metu skambėjo muzika bei poezija.

2018 m.

Balandžio 13 d. LR Seime organizuota tarptautinė konferencija „Kultūra atveria vartus į ateitį„. Skaityrtas pranešimas „“Taikos vėliava – vienybės ir grožio simbolis.“

2017 m.

Balandžio 13 d. Šiaulių miesto savivaldybėje surengta konferencija Kultūros dienai paminėti „Kultūra – visuomenės švietimo bei ugdymo tikslas ir priemonės.“ Skaitytas pranešimas “ „Pasaulio kultūros dienos reikšmė“. Surengta N. ir S. Rerichų darbų reprodukcijų paroda Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. Parodą pristatė Lietuvos Rericho Draugijos Garbės pirmininkė Irena Zaleckienė.

2016 m.

Balandžio 15 d. LR Seime surengta tarptautinė konferencija Kultūros dienos 10-mečiui paminėti „Ar kultūra tampa valstybės prioritetu?“. Skaityti pranešimai  „Kultūros dienos ištakos ir dabartis“.

Balandžio 15 d.Druskininkų viešojoje bibliotekoje organizuotas renginys Kultūros dienai paminėti. Skaitytas pranešimas „Kultūra – gyvenimo atrama, tikrosios evoliucijos kelrodė žvaigždė.“

Balandžio 16 d. Lietuvos Rericho Draugijos būstinėje organizuotas tarptautinis etikos forumas „Taika per kultūrą“. Saitytas pranešimas „“Kelias į taiką“.

Rugsėjo 15 d. LR Seime organizuota tarptautinė konferencija Lietuvos paskelbimo Taikos Respublika metinėms paminėti „Taikos svarba žmonijos ateičiai“. Skaitytas pranešimas „Taika – tvarios socialinės kultūros rezultatas“.

2015 m.

Balandžio 15 d. LR Seime surengta tarptautinė konferencija Pasaulio kultūros dienai paminėti „Didieji kultūros puoselėtojai“.  Skaityti pranešimai  „Rericho Paktui – 80 metų“, – „Lietuvos Rericho draugijos jubiliejai“.

2014 m.

Balandžio 12 d. Birštone organizuotas tarptautinė konferencija „Kultūra taikos pagrindas“. Skaitytas pranešimas „Taikos miestų ištakos ir dabartis“.

Balandžio 14 -15 d. LR Seime surengtas III tarptautinis Taikos miestų forumas „Kultūra – taikos pagrindas“. Skaityti pranešimai „Minint K.Donelaičio 300 – ąsias gimimo metines“,  „Taikos miestų bendradarbiavimas ugdant taikos kultūrą“.

2013 m.

Balandžio 13 d. Neringoje organizuotas tarptautinis Taikos miestų forumas „Taika Jums“. Skaitytas pranešimas „Taikos miestai – kultūros prioriteto skleidėjai“.

2012 m.

Balandžio 12 d. Dubingiuose surengta tarptautinė konferencija, skirta Kultūros dienai paminėti „Kultūros prioritetas bendruomenės gyvenime“.

Balandžio 14 d. Rietavo Oginskių Kultūros istorijos muziejuje organizuotas renginys, skirtas kultūros dienai paminėti. Skaitytas pranešimas „Menas, mokslas, pareiga ir valstybė – esmės beieškant“.

Balandžio 14 d. Ylakių kultūros centre organizuotas renginys, skirtas kultūros dienai paminėti „Kultūros prioritetas bendruomenės gyvenime“.

2011 m.

Balandžio 15 d.  Tarptautinė konferencija Pasaulio Kultūros dienai paminėti „M.K. Čiurlionis ir Kultūros erdvė“. Skaityti pranešimai „“Kultūros dienos erdvė“, „M. K. Čiurlionis atgimstančioje Lietuvoje“.

2010 m.

Balandžio mėn. draugijos nariai aktyviai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Kultūra – žmoniškumo įtvirtinimas moksle, mene ir religijoje„, skirtoje Kultūros dienai.

Balandžio 15 – 16 d. Klaipėdoje, I.Simonaitytės viešosios  bibliotekos Konferencijų salėje surengta Tarptautinė konferencija, skirta paminėti Kultūros dienai „Kultūra – žmoniškumo įvertinimas moksle, mene ir religijoje“. Skaityti pranešimai ‘“Kultūros paveldas, kaip mokslo, meno ir religijos istorinės raidos atspindys“, „Kultūra – bendruomeniškumo ar individualizmo link“.

Rugsėjo mėn. draugijos pirmininkė I.Zaleckienė ir keletas draugijos narių dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Rygoje.

2009 m.

Vasario, kovo, spalio ir gruodžio mėnesiais surengti vakarai, skirti Rerichų šeimos atminimui.

Balandžio 14 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka. Tarptautinė konferencija, skirta Kultūros dienai paminėti „Kultūra dabarties iššūkių akivaizdoje“.

2008 m.

Vasario, kovo, spalio ir gruodžio mėnesiais surengti vakarai, skirti Rerichų šeimos atminimui.

2007 m.

Vasario, kovo, spalio ir gruodžio mėnesiais surengti vakarai, skirti Rerichų šeimos atminimui.

Balandžio 13 d. konferencija, skirta Kultūros dienai „Ar taps Kultūra prioritetu valstybės gyvenime?“. Skaityti pranešimai „Kultūros paveldas ir jo kultūrinė misija šiandien“,  „Kultūra ir Pasaulio Taikos Vėliava“,  „Moteris – kultūros puoselėtoja“. 

Spalio mėn. draugijos pirmininkė I.Zaleckienė ir grupė draugijos narių dalyvavo Antrajame Baltijos tautų kongrese Rygoje.

Lapkričio mėn. draugijos pirmininkė I.Zaleckienė ir Klaipėdos skyriaus pirmininkė N.Dargytė dalyvavo Sibiro Rericho draugijos surengtoje tarptautinėje konferencijoje ir Rericho muziejaus atidaryme Novosibirske.

2006 m.

Vasario, kovo, spalio ir gruodžio mėnesiais surengti vakarai, skirti Rerichų šeimos atminimui.

2005 m.

Vasario, kovo, spalio ir gruodžio mėnesiais surengti vakarai, skirti Rerichų šeimos atminimui.

2004 m.

Vasario mėn. paminėtos Jelenos Rerich 125 – osios gimimo metinės.

Spalio mėn. paminėtos 100 – osios S.Rericho gimimo metinės.

Gruodžio mėn. paminėtos 130 – osios N.Rericho gimimo metinės.

2002 m.

Spalio 9 – 12 d. dalyvauta Peterburge surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Rerichų palikimas”, skirtoje Rerichų šeimos palikimo studijoms.

2001 m.

Gegužės 25 – 27 d. dalyvauta Šveicarijoje tarptautinės organizacijos “Corona Mundi” surengtoje kasmetinėje mokslinėje konferencijoje.

Gruodžio 7 – 10 d. dalyvauta Novosibirske surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Žvilgsnis į ateitį”.

2000 m.

Kovo 24 d. Vilniuje surengtas iškilmingas vakaras, skirtas Gyvosios Etikos Mokymo 80 – mečiui.

1999 m.

Rugsėjo 16 – 18 d. Lietuvos Rericho draugija kartu su Lietuvos sociologijos ir filosofijos institutu, Vydūno draugija, Europos asociacija “Taika per kultūrą”,Vilniaus Rotušėje surengė tarptautinę mokslinę konferenciją “Dvasinės kultūros svarba žmonijos ateičiai”, kurios dalyviai buvo iš dvylikos pasaulio šalių.

Spalio mėnesį paminėtos N.Rericho 125 – osios gimimo metinės.

Gruodžio 4 d. paminėta Lietuvos Rericho draugijos atkūrimo 10 – mečio sukaktis.

1998 m.

Liepos mėnesį dalyvauta Lince (Austrija) surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje Leobrando veiklai prisiminti.

1997 m.

Kovo 27 d. Lietuvos Architektų sąjungoje surengtas vakaras, skirtas Stepono Stulginskio atminimui.

Gegužės 22 – 25 d. dalyvauta Jūrmaloje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Mokslo ir Gyvosios Etikos vaidmuo, formuojant naują mąstymą”.

Spalio mėnesį dalyvauta Maskvoje, Tarptautiniame Rerichų Centre vykusiame N.Rericho muziejaus atidaryme ir ta proga surengtoje konferencijoje.

Lapkričio mėnesį dalyvauta Novosibirske surengtoje mokslinėje konferencijoje “Penktieji N.Rericho skaitymai”.

1995 m.

Gegužės 10 d. draugijoje paminėtos Lietuvos Rericho draugijos 60 – osios metinės.

Birželio 21 – 23 d. dalyvauta Rygoje, “Urusvati” centre vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Į “Urusvati” centro rengiamas konferencijas vykta tris metus iš eilės.

Spalio 6 – 9 d. dalyvauta Maskvoje, Tarptautiniame Rerichų Centre vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje Rericho Pakto 60 – osioms metinėms.

1991 m.

Rugsėjo 9 – 12 d.dalyvauta Dnepropetrovske vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje E.Blavatskajos 160 – ųjų gimimo ir 100 – ųjų mirties metinių atminimui.

1990 m.

Vasario 11 d. Menininkų rūmų Baltojoje salėje įvyko vakaras, skirtas Jelenos Rerich atminimui.

Kovo 24 d. Menininkų rūmų Baltojoje salėje įvyko vakaras, skirtas Gyvosios Etikos Mokymo 70 – mečiui.

Balandžio 18 – 21 d.dalyvauta Simferopolyje ir Jaltoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Dvasingumas ir naujasis mąstymas”.

Birželio 11 – 15 d.dalyvauta Čeliabinske vykusioje mokslinėje konferencijoje, skirtoje N.Rericho kūrybos tyrinėjimams.

Liepos 15 – 25 d. dalyvauta Altajuje (Barnaule, Gornoaltaiske, Bijske) vykusioje dekadoje “Iš Altajaus kultūrinio palikimo”.

1989 m.

Gruodžio 2d. Menininkų rūmų Baltojoje salėje įvyko Lietuvos Rericho draugijos atkuriamasis susirinkimas.

 

Kultūra – tai širdis Nikolajus Rerichas

gailestingumas

Gailestingumas, 1936 m.

Sukurta ketux.lt