1989 m. atkurta Lietuvos Rericho draugija kartu su Vydūno draugija toliau leidžia žurnalą “Naujoji Sąmonė”. Žurnale publikuojami N.Rericho straipsniai, J.Rerich laiškai, atsiminimai apie visą Rerichų šeimą. Pateikiama įvairi medžiaga iš Gyvosios Etikos Mokymo. Skaitytojai supažindinami su didžiųjų pasaulio filosofų ir kūrėjų gyvenimais. Pateikiamos Vydūno filosofinį palikimą nagrinėjančios medžiagos. Spausdinamos draugijų veiklos apžvalgos.

Žurnalai iliustruojami N.Rericho ir S.Rericho tapybos darbų reprodukcijomis bei nuotraukomis iš draugijos archyvo.

Draugija yra išleidusi aštuonis žurnalo numerius (du pirmieji buvo išleisti dar prieš Antrąjį pasaulinį karą).

 

KNYGOS

Dėl knygų įsigyjimo prašome kreiptis telefonu: +370 612 613 37

Draugija lietuvių kalba yra išleidusi šias knygas:

 

 

Laimė – tai dvasios pažinimas Nikolajus Rerichas

mintis

Mintis, 1946 m.

 

   

Steponas Stulginskis. ŠAMBALA, NAUJOJI EPOCHA.

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 1991m.

St. Stulginskis (1908-1995) – pirmosios rerichinio judėjimo kartos atstovas. 1990 – 1991 m. Vilniaus Planetariume autoriaus skaitytų paskaitų rinkinys, skirtas plačiam skaitytojų ratui. Atsisiųsti knygą.

 

 
sambala-naujoji-epocha

Šambala – Naujoji epocha

 

 

 

   

Nikolajus Rerichas. SPINDINČIOJI ŠAMBALA

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 1994 m.

Poetinė Nikolajaus Rericho apybraiža apie tolimą, legendinę ir paslaptingą Šambalą, parašyta didžiosios Transhimalajinės ekspedicijos pabaigoje 1928m. Atsisiųsti knygą.

 

 
spindincioji-sambala

Spindinčioji šambala

 

 

 

   

Steponas Stulginskis. ĮVADAS Į AGNI JOGĄ

Vieda. Ryga, 1995 m. Rusų kalba.

Epochų sandūroje, kai viena evoliucinė banga keičia kitą, žmonijai, kaip visuomet, duodamas naujas impulsas. Agni Jogos mokymas – tai mokslo, filosofijos ir religijos sintezė. Mokyme ypatingas dėmesys skirtas dorovės stiprinimui ir sąmonės ugdymui, todėl šis mokymas taip pat vadinamas Gyvąja Etika. Tai populiari įvadinė knyga pradedantiems Agni Jogos studijas.

 

 
ivadas-i-agni-joga

Įvadas į agni jogą

 

 

 

 

   

Rimantas Vanagas. EX ORIENTE LUX. Lietuvos rerichiečiai.

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 1998 m.

Lietuvos Rericho draugija buvo įkurta 1935 m. laikinojoje sostinėje Kaune. 1940 m., kai TSRS okupavo Lietuvą, Rericho draugija Lietuvoje buvo paskelbta antitarybine mistikų organizacija, o 18-ka draugijos narių buvo ištremti į griežto režimo lagerius Sibire. Likusieji – persekiojami ir šantažuojami. Ši knyga – tai dokumentinė apybraiža apie Lietuvos Rericho draugijos istoriją bei rerichiečių likimus paremta autentiškais dokumentais, KGB archyvų nuotraukomis ir draugijos narių prisiminimais. Tai jaudinančios istorijos apie dvasios stiprybę, apie vidinę pergalę prieš smurtą ir pažeminimą.

 

 
EX ORIENTE LUX. Lietuvos rerichiečiai

Ex oriente lux. Lietuvos rerichiečiai

 

 

 

 

   

Steponas Stulginskis. RYTŲ KOSMINĖS LEGENDOS

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 1999 m.

Pakartotinis antras leidimas. Vilnius, 2022 m.

Knygoje patrauklia legendų forma pateiktos septynios dešimtys pasakojimų apie didžiąsias Kosmoso paslaptis, apie Kūrėją Absoliutą, apie Begalybę, žmogaus kilmę bei evoliuciją, apie amžiną Šviesos ir Tamsos kovą, apie kilnumą ir meilę, pasiaukojimą ir grožį. Knygą galima įsigyti: https://www.knygos.lt/lt/knygos/rytu-kosmines-legendos–2022-/

 

 
rytu-kosmines-legendos

Rytų kosminės legendos

 

 

 

 

   

MORIJOS SODO LAPAI  – I

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 2000 m. Fotografuotinis leidimas.

Pirmoji knyga. Nuo draugijos įkūrimo 1935 m. iki 1940 m., kai Rericho draugijos veikla buvo uždrausta, tuometiniai rerichiečiai darbavosi ir leidybos srityje. Dvi pirmosios Gyvosios Etikos mokymo knygelės “Morijos sodo lapai”, tada pirmąkart pasirodžiusios lietuvių kalba – tai buvusio bendro, nuoširdaus ir prasmingo darbo vaisius. Glausta poetine forma knygoje pažerti giliausios išminties perlai, kuriuose sušvinta naujo būsimo gyvenimo kontūrai. Žmogus kviečiamas grožio, paprastumo ir narsos žygdarbiui. Atsisiųsti knygą.

 

 
morijos-sodo-lapai-1

Morijos sodo lapai 1

 

 

 

 

   

MORIJOS SODO LAPAI – II

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 2000m. Fotografuotinis leidimas. Antroji knyga.

Antroji knyga. Knygoje atskleidžiami esminiai sąmonės ugdymo principai. Pirmoji sąmonės brandumo pakopa – bendruomenės ir bendro labo idėja. Knygoje pateikiami nurodymai apie vidinį darbą, jo kryptį ir kokybę, ir visa tai, kas sukuria galimybę įžengti į Naująją Epochą. Atsisiųsti knygą.

 

 
morijos-sodo-lapai-2

Morijos sodo lapai 2

 

 

 

 

   

Svamis Vivekananda. LAISVĖS BALSAS

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 2001m.

Svamis Vivekananda (1863-1902) – žymus Indijos mąstytojas ir religinis veikėjas, Indijos dvasinio ir nacionalinio atgimimo įkvėpėjas. Knyga sudaryta iš Šiaurės Amerikoje bei Vakarų Europoje Svami Vivekanandos skaitytų paskaitų užrašų. Joje nagrinėjami egzistencijos klausimai, Vedantos mokymo esmė, jos įtaka šiuolaikinei visuomenei. Nušviečiami Dievo ir žmogaus santykiai, požiūris į kitas religijas. Atskleidžiama žmogaus vidinės laisvės samprata.

 

 
laisves-balsas

Laisvės balsas

 

 

 

 

   

Natalija Spirina. SAKMĖS

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 2001m.

Rinkinyje pateikiamos N.Spirinos, žinomos Rerichų palikimo tyrinėtojos, poetės, Sibiro Rericho draugijos įkūrėjos sakmės, rašytos 1940-1990 metais. Jose glaustai ir suprantamai atskleidžiami kai kurie Gyvosios Etikos mokymo aspektai. Skirta plačiam skaitytojų ratui.

 

 
sakmes

Sakmės

 

 

 

 

   

RYTŲ KRIPTOGRAMOS

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 2004 m.

Legendas, sakmes ir pranašystes šiai knygai surinko Jelena Rerich (1879-1955). Jose atskleidžiamos paslaptingos Didžiųjų žmonijos Mokytojų gyvenimų akimirkos, dažniausiai niekur neužrašytos, tačiau rūpestingai išsaugotos ir perduodamos iš lūpų į lūpas – tokia senoji Rytų tradicija. Daugumą šių sakmių ir kriptogramų galima rasti pirmosiose Gyvosios Etikos knygose. Atsisiųsti knygą.

 

 
rytu-kriptogramos

Rytų Kriptogramos

 

 

 

 

   

RERICHO PAKTAS IR TAIKOS VĖLIAVA

Lietuvos Rericho draugija. Vilnius, 2005m. Fotografuotinis leidimas.

1936 m. Lietuvos Rericho draugija išleido knygelę “Rericho Paktas ir Taikos Vėliava”. Šiame leidinėlyje aptariama to meto tarptautinio kultūros paveldo bei jo apsaugos situacija, pateikiama Rericho Pakto ir Taikos Vėliavos gimimo ir raidos istorija, pristatomas Rericho Pakto Statutas, glaustai apžvelgiamas Nikolajaus Rericho kultūrinis darbas. Skaitytojas supažindinamas su to meto Lietuvos rerichiečių, mokslo, meno, literatūros ir kultūros darbuotojų kilniomis pastangomis propaguoti meno ir mokslo vertybių apsaugos idėją, siekiant, kad Rericho Paktas būtų pripažintas ir ratifikuotas Baltijos šalyse.

 

 

 
rericho-paktas-ir-taikos-veliava

Rericho paktas ir taikos vėliava

 

Sukurta ketux.lt