2024 m.

Kovo 6 d.  Svečias iš Jonavos Draugijos būstinėje Vilniuje pasakojo ir dalijosi įspūdžiais iš savo kelionių Mongolijoje ir Kinijoje. 2023 metais jis lankėsi Rericho ekspedicijos vietose, kurias jau kelintą vasarą išsamiai įamžina fotoreportažuose.

2023 m.

Lapkričio 4 d. Draugijos nariai apsilankė Latvijoje prie budistinės Stupos (pagoda.lv). Stupos  įkūrimas Latvijoje buvo palaimintas Dalai Lamos XIV kai jis  lankėsi Latvijoje ir buvo susitikęs su latvijos budistų grupe.

Gegužės 13 – 14 d. svečias iš Londono Draugijos būstinėje dalinosi savo patirtimi apie netradicinę mediciną, hemeopatiją ir šiuolaikinį mokslą. Organizuota bendra išvyka į Druskininkus Čiurlionio keliu bei buvo aplankytas namas, kuriame rinkdavosi Kauno Rericho draugijos nariai 1980 – 1988 metais.

Kovo 1 d.  Svečias iš Jonavos Draugijos būstinėje Vilniuje pasakojo ir dalinosi savo įspūdžiais iš savo kelionės Mongolijoje, kurioje 2022 metais jis lankėsi Rericho ekspedicijos  vietomis.

2022 m.

Balandžio 11 d. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre buvo skaitytas pranešimas „Rerichų kelionės po Lietuvą pėdsakais“. Rerichai Lietuvoje lankėsi 1903 metais. Kartu vyko Nikolajaus Rericho tapybos darbų reprodukcijų parodos „Grožio kelias“ pristatymas, skirtas Kultūros dienai paminėti.

2021 m.

Spalio mėn. Vilniaus m. centrinėje bibliotekoje vyko renginys, skirtas Nikolajaus Rericho gimimo metinėms paminėti, skaitytas pranešimas  „Nikolajus Rerichas ir Lietuva“ bei N. Rericho reprodukcijų parodos „Grožio kelias“ pristatymas. Renginio metu skambėjo Balio Dvariono muzikos mokyklos auklėtinių  muzika.

2018 m.

Vasario mėn. Lietuvos Rericho draugijos būstinėje organizuotas vakaras, skirtas paminėti valstybės Šimtmečiui „Minčių tiltu link Vasario 16“.

Kovo mėn. organizuotas vakaras, skirtas paminėti Steponą Stulginskį, vieną iš pirmųjų Lietuvos rerichiečių, tremtinį, 1989 m. Rericho draugijos atkūrimo Lietuvoje iniciatorių ir pirmininką, knygos „Rytų kosminės legendos“ autorių, 1990 m. paskaitų ciklo planetariume apie „Šambalą, Naująją Epochą, žmogų“ lektorių, architektą – docentą.

Gruodžio mėn. Kaune, A. ir P. Galaunių name – muziejuje organizuotas prisiminimų popietė „Negęstanti šviesa“, skirta Julijos Dvarionaitės, pirmosios Lietuvos Rericho draugijos pirmininkės, operos solistės 125-osioms metinėms paminėti.

2017 m.

Kovo mėn. Čiurlionio namai. Susitikimas su režisieriumi, filmų apie Nikolajų Rerichą kūrėju  Olegu Martynovu. Dokumentinis filmas – „Liepsningoji Tvirtovė“, pasakojantis apie Rerichų šeimos palikimą Indijoje Kulu slėnyje, Naggare, apie jo saugotojus ir puoselėtojus. Parodyti dokumentiniai filmai „Tibetas – Kailašas“ ir „E. P. Blavatskaja, Grožis – Tiesos rūbas“.

Gegužės mėn.  Lietuvos Rericho draugijos būstinėje susitikimas su Rytų Ilinojaus (JAV) universiteto profesoriumi profesoriumi emeritu Suhrit Dey ir jo žmona Roma Dei. 

2010 m.

Birželio mėn. draugijoje viešėjo žurnalo “Delfis” vyr. redaktorė N.Toots, dailininkas V.Nadiožin ir klubo “Delfis” narys, mokslininkas S.Borisov iš Maskvos.

Rugpjūčio mėn. keletas draugijos narių aplankė N.Rericho muziejų Verchnij Uimon miestelyje, pabuvojo prie Beluchos kalno Altajuje.

 2009 m.

Balandžio – gegužės mėn. draugijoje viešėjo Ilinojaus Universiteto (JAV) profesorius S.Dey su žmona R.Dey. Svečias skaitė paskaitų ciklą apie meditacijos reikšmę sąmonės ugdymui ir sveikatai.

 2008 m.

Lapkričio mėn. draugijos pirmininkė I.Zaleckienė ir keletas draugijos narių aplankė N.Rericho muziejų Niujorke, susitiko su muziejaus direktoriumi D.Entinu ir kitais darbuotojais.

Gruodžio mėn. draugiją aplankė Sibiro Rericho draugijos nariai S.Demenko ir T.Bugajeva iš Novosibirsko.

 2007 m.

Gegužės mėn. draugijoje viešėjo Ilinojaus Universiteto (JAV) profesorius S.Dey su žmona R.Dey. Svečias skaitė paskaitų ciklą apie dvasinės kultūros ugdymą.

Gegužės mėn. draugiją aplankė kūrybinė grupė iš Peterburgo, renkanti medžiagą apie Rericho draugijų istoriją Baltijos šalyse.

 2006 m.

Liepos mėn. draugijoje viešėjo Ramakrišnos Misijos (Kalkuta) vienuolis, Vedantos Centro Maskvoje prezidentas Svamis Džotirupananda.Susitikimuose svečias skaitė paskaitų ciklą apie dvasinio tobulėjimo kelią.

 2005 m.

Sausio – vasario mėn. grupė draugijos narių keliavo po Indiją.

Gegužės – birželio mėn. draugijoje viešėjo Ilinojaus Universiteto (JAV) matematikos dėstytojas, profesorius S.Dey su žmona R.Dey. Svečias skaitė paskaitų ciklą “Sveikata ir meditacija”. Profesorius S.Dey dalyvavo susitikimuose su Lietuvos mokslininkais, medikais, skaitė paskaitas Informatikos institute.

2004 m.

Spalio mėn. Lietuvoje viešėjo Ramakrišnos Misijos (Kalkuta) vienuolis, Vedantos Centro Maskvoje prezidentas Svamis Džotirupananda, kuris Vilniaus ir Klaipėdos Universitetuose skaitė paskaitų ciklą “Vedantos filosofija ir dabartis”.

2003 m.

Spalio – lapkričio mėn. būrelis draugijos narių aplankė Rerichų muziejų Šiaurinėje Indijoje, Kulu slėnyje. Pabuvojo Indijos dvasinėje sostinėje – Varanasyje, lankėsi budistinės Indijos lopšyje – Bodh Gajoje, susipažino su Ramakrišnos Misijos Kalkutoje darbu švietimo, socialinės rūpybos, vaikų auklėjimo ir lavinimo srityse.

2001 m.

Birželio mėn. Lietuvoje viešėjo žurnalo “Delfis” vyr. Redaktorė N.Toots, leidinio darbuotojai: V.Nadiožin, O.Davidova. Tuo pat metu Lietuvoje lankėsi “Pasaulio Šventovės” (“Temple of the People”) Halsijone  (JAV) Londono skyriaus narės V.Blustin ir S. Samuel.

Birželio mėn.Lietuvoje lankėsi Ramakrišnos Misijos (Kalkuta) vienuolis, Vedantos Centro Maskvoje prezidentas Svamis Džotirupananda, kuris pristatė Svamio Vivekanandos knygą “Laisvės balsas” Vilniuje ir Klaipėdoje.

Birželio mėn. draugijos nariai dalyvavo susitikimuose su Lietuvoje viešėjusiu Tibeto dvasiniu vadovu, Jo Šventenybe Dalai Lama XIV.

2000 m.

Liepos mėn. į Lietuvą atvykęs Ramakrišnos Misijos (Kalkuta) vienuolis, Vedantos Centro Maskvoje prezidentas Svamis Džotirupananda skaitė paskaitų ciklą apie dvasinį tobulėjimą.

1999 m.

Gegužės mėn.Lietuvoje viešintis indų mokslininkas matematikas S.Dey , dirbantis JAV, skaitė keletą paskaitų apie Vedantoje pateikiamą sąmonės sampratą.

1997 m.

Gruodžio mėn. Lietuvoje svečiavosi mokslininkai fizikai iš Maskvos: akademikas A.Akimovas, G. Šipovas, V.Tarasenka. Paskaitos ir susitikimai buvo surengti Vilniaus Matematikos institute, Vilniaus Universitete, Kauno Technikos Universitete, Rericho draugijoje.

1996 m.

Sausio mėn. į Lietuvą atvykęs Ramakrišnos Misijos (Kalkuta) vienuolis, Vedantos Centro Maskvoje prezidentas Svamis Džotirupananda skaitė paskaitų ciklą “Dorovinės vertybės ir praktika”.

Birželio mėn. Lietuvoje viešėjo Ramakrišnos Misijos (Kalkuta) Kultūros instituto vadovas Svamis Lokešvarananda.Garbingas svečias susitiko su visuomenės veikėjais Bažnyčios hierarchais. Svamis Lokešvarananda skaitė paskaitų ciklą apie Vedantos filosofiją. Susitikimai vyko Vilniaus Universitete, Mokytojų Namuose, Kauno “Žinijos”draugijoje, Lietuvos Rericho draugijoje.

Liepos mėn. į Vilnių atvyko Europos Asociacijos “Taika per kultūrą” prezidentas V.Augustat, viceprezidentė G.Liehr bei svečiai iš Austrijos, Vokietijos, Šveicarijos, Bulgarijos. Svečiai skaitė paskaitas Gyvosios Etikos ir astrologijos temomis.

1994 m.

Vasario ir balandžio mėn. St. Stulginskis ir I.Zaleckienė dalyvavo Lietuvos televizijos laidose “Savęs link”.

Gegužės mėn. vyko susitikimai su alpinistais Aldona Skėraityte ir Vladu Vitkausku.

Rugpjūčio mėn. Lietuvoje lankėsi Anglijos Rericho draugijos nariai iš Londono.Susitikimai vyko Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

1993 m.

Birželio 7 – 12 d. Vilniuje ir Klaipėdoje lankėsi Latvijos Rericho draugijos narys A.Makarovas, kuris skaitė paskaitų ciklą apie meilės kelią ir mąstymo kultūrą.

1992 m.

Vasario 3 d. I. Zaleckienė dalyvavo Lietuvos radijo laidoje“ Žodžiai į sielą”. Kalbėjo tema “Dvasingumas ir kultūra”.

Liepos 6 –11 d. Lietuvoje viešėjo Europos Asociacijos “Taika per kultūrą” prezidentas V.Augustat. Svečias skaitė paskaitas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Su šia tarptautine organizacija užsimezgė glaudus bendradarbiavimas.

Liepos mėn. Lietuvoje viešėjo Ramakrišnos Misijos (Kalkuta) vienuolis Svamis Džotirupananda, kuris netrukus tapo Maskvoje įkurto Vedantos Centro prezidentu.

Draugijos kvietimu Svamis Džotirupananda atvyksta į Lietuvą, skaito paskaitas supažindindamas Lietuvos visuomenę su Vedantos filosofija.

1991 m.

Sausio 6 d. St. Stulginskis dalyvavo Lietuvos radijo laidoje “ Žodžiai į sielą”. Kalbėjo tema “Kaip suprasti dabartį”.

Vasario – kovo mėn. draugijos nariai viešėjo Ramakrišnos Misijos Kultūros institute Kalkutoje.

Birželio mėn. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje buvo parodyti režisierės Renitos Grigorjevos filmai apie Rerichų šeimą ir kūrybą.

 1990 m.

Vasario 18 d. parodyta televizijos laida “Nepamiršk, kas esi” (iš serijos “Viltys ir likimai”).

Balandžio mėnesį Vilniaus Planetariumo salėje St. Stulginskis skaitė paskaitų ciklą: ”Šambalos šalis – kas tai?”, “Naujoji Epocha – kas tai?”,”Žmogus – kas tai?”. Paskaitos buvo pakartotos Panevėžyje, Alytuje, Kaune, Klaipėdoje.

Rugsėjo 15 – 18 d. Lietuvą aplankė Ramakrišnos Misijos (Kalkuta) Kultūros instituto vadovas Svamis Lokešvarananda. Svečią Seimo rūmuose priėmė profesorius V.Lansbergis. Kaune Svamis Lokešvarananda susitiko su Jo Ekscelencija kardinolu V.Sladkevičiumi. Susitikimai ir paskaitos vyko Vilniaus Universitete, Rašytojų Sąjungoje.

 

 

Meilė, Grožis ir Veiksmas – štai tarptautinė kalbos formulėNikolajus Rerichas

mokytojo-isakas

Mokytojo įsakas, 1947 m.

Sukurta ketux.lt