TRYS RAKTAI

Skiriu savo buvusiems, esamiems ir būsimiems mokiniams

Brangūs jaunieji mano draugai!

Šiuos tris raktus saugo ne kitos planetos ar žvaigždžių pasauliai, o mes patys. Tačiau, išmokęs jais naudotis, tu įvaldysi tai, ką galima palyginti tik su pasauliais. Argi protinga jų atsižadėti? Tad negaiškime nė valandos ir siekime jų.

Savosios meilės jums vardu aš primenu kelius, kuriais žengdami išmoksite naudotis šiais raktais. Jų vardai: MEILĖ, GROŽIS IR ŽINOJIMAS. Atminkite šiuos kelius, ženkite jais ir nurodykite kitiems.

Kiekvienu poelgiu išreikšk lankstumą, meilę ir sveiką protą. Dirbdamas su savimi, stenkis būti išmintingu skulptoriumi ir bijok tapti ištižusiu moliu kvailos draugystės rankose.

Rinkis gerus draugus ir, bendraudamas su jais, daugink savo gerąsias savybes, skaityk geras knygas, daryk išvadas ir stenkis atsiminti ir įgyvendinti visa kas geriausia.

Dirbk ruošdamas savo planus ir kelius, kaip sukurti gražų ir protingą, neturintį bevališkumo, užpildytą darbu bei supančios aplinkos harmonija gyvenimą.

Žinok, kad kiekviena kvaila mintimi, žodžiu, poelgiu tu pažeidi šventą teisę, kuria esi gausiai gamtos apdovanotas kaip ir kiekvienas kūrinys.

Ugdyk savo tvirtumą ir pastovumą ir nesiblaškyk darbo metu. Jei darbas nuobodus, tačiau būtinas, pasistenk kantriai jį užbaigti. Tai įgyvendinti bus lengviau, jei kiekvieną darbą stengsiesi atlikti su pasitenkinimu. Tu juk ne prisukama lėlė ar žaisliukas, mechaniškai atliekantis judesius, bet protingas žmogus. Todėl kiekvieną darbą privalai atlikti protingai, rūpestingai ir su meile.

Stenkis apvalyti savo kalbą nuo tuščių ir bereikšmių žodžių. Tegul tavo kalba būna aiški, tiksli ir trumpa.

Palik tą vietą, kur tvyro tušti plepalai, pyktis ir neapykanta, kur viešpatauja kivirčai, kenksmingi pasilinksminimai ir kvailybė.

Jei nusprendei pailsėti, tai sugebėk poilsio minutėmis suteikti savo protui ir kūnui malonų ir neapsunkinantį užsiėmimą.

Tuščiai nesiblaškyk. Išrauk melą. Būk sąžiningas ir mielas. Tobulink savo kilnumo jausmą ir, bendraudamas su žmonėmis, būk mandagus ir paprastas. Baimės jausmas tau irgi turi būti svetimas.

Stenkis išlaikyti pusiausvyrą sėkmės ir kančios, džiaugsmo ir liūdesio atvejais. Visada atleisk ir meile atsakyk į neapykantą. Tik  taip galėsi įveikti priešiškumą.

Tavo mintys – tai tavo vaikai. Kiekviena jų turi būti nuostabi. Kiekviena mintis turi tapti gėrį kuriančia jėga. Visada atmink, kad minties jėga labai galinga. Būk pasiruošęs panaudoti ją pasaulio labui.

Būk tikslus ir teisingas ir aiškiai suvok savo veiksmus. Kitaip tau nebus įmanoma patikėti svarbaus darbo. Gyvenimas turi tekėti per tave visu savo spindesiu ir jėga.  Neleisk, kad nereikšmingi dalykai susilpnintų tavo atkaklumą siekiant tikslo.

Gyvenimas ir Meilė – tai galingos jėgos, žadinančios viską gyvuoti visatoje. Meilė – tai pasaulį valdanti jėga: visa, kas daroma jos vardan, turi pasaulio dėsnio galią. Tik mylėdamas, tu sugebėsi nugalėti blogį. Nešk meilę visur, kur tik eini. Greitai suprasi, kaip ji tau padės visuose tavo keliuose.

Būk tyras ir tegul  meilė liejasi iš tavęs, kaip aromatas iš gėlės. Tvirtai nuspręsk tapti meilės išraiška, ir būk pasirengęs padėti visur, kur tik gali. Tegul tavo gyvenimas būna džiaugsmo spinduliu kitiems. Rask savo sieloje deimantų, kuriuos galėtum įdėti į bendro gėrio lobyną. Jei turi daugiau žinių nei kai kurie tavo draugai, aklai nesididžiuok tuo, nerodyk savo pranašumo, o pasidalyk žiniomis, jei tuo metu tai bus tikslinga.

Atmink, kad kiekviena tavo gyvenimo minutė turi prasmę. Sugebėk tai suprasti. Jei sunku pasirinkti darbą ar profesiją, pasitark su vyresniaisiais. Venk tuščių minučių. Iš jų tvirtą lizdą gali susivyti tinginystė. Iš tuščių minučių gali susidėti valandos ir dienos, o tikro žmogaus užduotis – didžiulė. Gyvenimas, žinoma, daugiabriaunis ir įdomus. Iš protingai praleisto laiko tu galėsi išausti tikrą ir gražų savosios sielos audeklą.

Todėl stenkis kiekvieną savo gyvenimo minutę nuspalvinti darbu, žiniomis ar skaidriomis mintimis.

Tegul nenuilstamas darbas tau tampa džiaugsmu, ir negęstanti kūrybos ugnis apšvies tavo kelią.

Tegul tavo mintys visada būna visiškai tyros, ir daug galvok apie tai, kaip galėtum pagerinti žmonių gyvenimą ir palengvinti jų kančias.

Šventų ir tyrų dovanų prisotinta gamta ieško indų. Tegul tavoji siela tampa spindinti ir tyra kaip krištolas, kad galėtų priimti šias dovanas.

Tapk šviesos spinduliu, palik tuščių svajonių pasaulį ir savo energiją panaudok nuolatiniam kopimui aukštyn.

Tegul tavoji siela visada skleidžia šviesą ir gėrį, šilumą ir gailestingumą, žvalumą ir norą padėti kitiems. Tada pajusi, kad sunkūs reikalai praranda  savo svorį, ir niūrus kančios apsiaustas virsta džiaugsmu spindinčia sniego baltumo skraiste.

Būk atsargus ir atlaidus vertindamas žmones, nes tu pats dar netobulas. Būk griežtas sau ir nuolat dirbk, siekdamas ištaisyti savo paties trūkumus.

Gyvenime tau teks ištverti daug išbandymų. Tik jie tau suteiks neįkainojamus turtus. Tačiau šiuos išbandymus sėkmingai išlaikysi, jei apsiginkluosi sveiku protu, ištverme ir savikliova.

Jei tave ištiks nesėkmė, nenusimink. Liūdesys tik susilpnins jėgas, sulėtins vidinį augimą. Geriau sukaupk savo galias ir pagalvok, kaip rasti protingą išeitį. Eidamas šiuo keliu, padidinsi savo ištvermę ir jėgas.

Kiekvieną nesėkmę ir karčią patirtį paversk vertingiausia pamoka, kuri pravers tau ateityje. Kiekviena kliūtis tavo kelyje parodys, kokią savybę reikia išsiugdyti, kad būtum tinkamai apsiginklavęs prieš tolesnę kovą.

Tačiau kovoje visada privalai atsiminti artimųjų gerovę. Venk pirkti gerovę iš savo artimųjų kančių. Tokia gerovė žiauri ir netvirta.

Išmok kiekviename darbe rūpestingai ir protingai eikvoti savo energiją. Sugebėk kūną padaryti stiprų, žvalų ir ištvermingą. Neapsunkink jo maistu daugiau, nei reikalauja normali mityba, ir visu tuo, kas tikrai kenkia jo sveikatai. Studijuok ne tik dvasinio, bet ir teisingo fizinio augimo dėsnius. Tavo kūnas – instrumentas, su kuriuo turi elgtis išmintingai. Taip elkis su šiuo vertingiausiu gamtos jėgų ir sveikatos indu, ir jis tau ilgiau tarnaus, žengiant per gyvenimo audras ir nepabaigiamo darbo kelius.

Visiems ir viskam duotas šis indas. Todėl lygiai taip pat rūpinkis žmonių, gyvūnų, paukščių  ir netgi augalų sveikata. Juk gėlės, kaip ir tu, semiasi šviesos ir šilumos iš saulės. Gėlės, kaip ir tu, pražus, jei to neteks. Vadinasi, jūs – broliai. Tačiau tu esi vyresnis ir protingesnis. Todėl silpnesniam visada turi suteikti pagalbą ir skirti daugiau dėmesio.

Tu apdovanotas didesne jėga ir išmintimi nei daugelis stovinčiųjų žemiau, todėl visada turi būti pasirengęs apginti bejėgius ir beginklius. Ar tai bus žmonės, gyvūnai ir kt.

Yra toks posakis: „Kuo naktis tamsesnė, tuo žvaigždės ryškesnės.“ Taip ir tu tamsiame pasaulio šurmulyje būk šviesos, meilės ir žinojimo nešėjas. Kuo daugiau turėsi šviesos, tuo daugiau tamsos  išsklaidysi.

Ugdykis kuo didesnį jautrumą ir meilę tave supančiai gamtai ir išgirsi netylančius jos balsus, dainuojančius šlovinantį himną gyvybę kuriančiai saulei. Mylėk žvaigždėtą dangų, įsižiūrėk į jo gelmes. Nakties tyloje pakelk žvilgsnį į spindinčias žvaigždes, į nežinomus pasaulius, kuriuose taip pat viskas gyvuoja, ir didžiulio grožio bei didingos šviesos prisotinta jų aplinka.

O juk iš kitų pasaulių mūsų žemė irgi atrodo tarsi maža žvaigždutė, nors joje yra daug grožio ir didingumo. Tegul tavoji dvasia būna erdvus lopšys, aprėpiantis šį grožį ir didybę. Tegul tavoji dvasia būna veidrodis, atspindintis kūrybingo gamtos genijaus dosnumą ir įvairovę.

Plačiau atverk savo sielą, kad suvoktum meno grožį. Žavėkis muzika, paveikslais. Įdėmiau įsižiūrėk į spalvų žaismą. Atidžiau įsiklausyki į garsų pasaulį. Skirk daugiau dėmesio viskam, kur išreikštas grožio kūrėjų genijus. Pasirinkęs kokią nors specialybę, nebūk vienpusiškas. Domėkis viskuo, kas galėtų praplėsti tavo pasaulėvaizdį.

Džiaukis viskuo, kur išreikštas grožis. Džiaukis paskutiniaisiais besileidžiančios saulės spinduliais. Džiaukis pirmąja bundančios ryto aušros šviesa. Džiaukis, ir saulės šviesa tavo sieloje bus ryškesnė, ir tolimieji pasauliai taps artimesni.

Būki kaip saulė, dosniai dalijanti šviesą ir žvalumą. Žiūrėk, kiek takelių didžių šaltinių link laukia savo keleivių. Tačiau jais visada reikia žengti tik pirmyn. Gyvenimas yra judėjimas. Pirmyn arba atgal. Tu judi kiekviena mintimi, poelgiu, veiksmu. Jei visa tai skiriama gėriui, tu nuolatos eini pirmyn. Bijok žengti atgal.

Reikia užkopti į kalno  viršūnę. Tačiau kaip sunku kopti, ir kaip lengva slysti žemyn. Argi protinga leistis? Pamąstyk, koks begalinis džiaugsmas pasiekti viršūnę ir parodyti kelią kitiems. Kiek daug tau dar nepažįstamų dalykų pamatysi nuo viršūnės, ir kokie didingi bei neaprėpiami horizontai iškils prieš tavo nustebusį žvilgsnį. Tada tu suprasi visą nueito kelio vertę. Tu gausi tai, ko pats atkakliai ieškojai, nekreipdamas dėmesio į netektis ir nugalėdamas kliūtis.

Ir taip visada, kiekvieną savo gyvenimo minutę, kilk vis aukščiau ir aukščiau. Žinok, kad stačiuose šlaituose tau bus ištiesta pagalbos ranka. O kuo didesnė  bus tavoji pagalba žmonėms, tuo daugiau aprėps tavo protas ir siela, ir tai palengvins tau kopimą.

Todėl išrauk iš savęs egoizmo jausmą. Nebūk skolingas gamtai. Tave ji apdovanojo didžiulėmis dovanomis. Tavyje ji pasėjo didingų sėklų. Ji laukia, ar pagausinsi jos turtus? Ar pasidalysi su kitais?

Jautriai įsiklausyk į supančio pasaulio garsus. Šitaip tu suprasi tam tikras jo savybes. Tai suvokęs, visa apgaubiančia meile pamilsi viską, kas tave supa.

Semkis daugiau gilių žinių. Ugdykis harmonijos ir grožio supratimą. Su meile, išmanymu ir grožiu eik pas žmones. Suvienyk juos. Statyk kartu su jais šviesų, žvalų, kupiną darbo ir džiaugsmo gyvenimą. Šioje didingoje kūryboje tu  praturtėsi neišsenkančiais naujų jėgų ir žinių šaltiniais. O dėl visuotinio gėrio siekdamas pažinti gamtos slėpinius, sumokėsi savo skolas.

Žengdamas šiais keliais, tu išmoksi naudotis trimis didingais GROŽIO, MEILĖS ir ŽINOJIMO raktais. Jais atrakinsi duris, vedančias prie šaltinių, švytinčių dieviškąja tiesa.

Išmok naudotis šiais raktais.

Atgal

 

 

 

Džiaugsmas –
tai ypatinga išmintis
Senovės kinų patarlė

isminties-knyga

Išminties knyga, 1932 m.

Sukurta ketux.lt